OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Muhamed Bajramović

Rođen u Zenici zavolio je slikarstvo i nakon osnovne završava Školu za primijenjenu umjetnost u Sarajevu.  Kao srednjoškolac 1974. godine postaje član Udruženja likovnih umjetnika BiH, a na Majskom salonu mladih BiH dobiva Nagradu Galerije BiH. Već tada Bajramovićevo slikarstvo postaje zapaženo u krugovima likovnih kritičara, što mu je dalo podstrek za rad. On nastavlja sa likovnim istraživanjima. Iako sa riješenim statusom stvaraoca, odlučuje da dogradi svoje znanje te upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu i završava je u kratkom roku.
Osim samog stvaralaštva, Muhamed Bajramović se bavi i drugim poslovima koji su u vezi sa radom zeničkih slikara. Postaje predsjednik Društva i u Zenicu dovodi nekoliko historičara umjetnosti koji profesionalno vode galeriju i tako valorizuju sve ono što se u ovom gradu događa u oblasti likovne umjetnosti. 
Za vrijeme rata Muhamed Bajramović je radio kao nastavnik u osnovnoj školi i Pedagoškoj akademiji, a danas je direktor Muzeja grada Zenice. Radeći sa učenicima i studentima postizao je velike rezultate kao pedagog i metodičar, a u Muzeju danas nastoji da otrgne od zaborava sve one kulturne i historijske vrijednosti ovog grada i kraja.

Radovi

Umjetnici