Lejla Cehajic

Lejla Ćehajić

Lejla Ćehajić rođena je 1978. godine u Sarajevu. Diplomirala je 2004. godine na Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevo, Odsjek za kiparstvo, u klasi profesora Mustafe Skopljaka. Tema njenog postdiplomskog studija je “Skulptura kroz igru likovnih i izražajnih elemenata teatra i lutkarskog teatra”. Od 2005. godine je članica ULUBiH. Do sada je imala osam samostalnih izložbi, a učestvovala je u oko šezdeset kolektivnih izložbi. Dobitnica je više nagrada: “III Salon mladih BiH umjetnika”, Galerija Collegium Artisticum, Sarajevo , BiH – Nagrada za skulpturu “Kenan Solaković” (2009), Grand Prix, Galerija Collegium Artisticum, Sarajevo, BiH, Šestoaprilska izložba ULUBiH-a (2011) i Međunarodna nagrada “Privatno i javno”, ULU EN FACE, Mostar, BiH (2011). Lejla Ćehajić živi i radi u Sarajevu.

Radovi

Umjetnici