alexandar denic

Alekandar Denić

ALEKSANDAR DENIĆ (Beograd, 1983) je likovni umetnik, slikar i crtač. Diplomirao je na Višoj školi likovnih umetnosti u Beogradu 2006. godine. Izlagao je na više samostalnih i grupnih izložbi. Denićev rad je veoma raznovrstan, kako po sadržaju tako i po tehnici i varira od slikarskih portreta, do crteža grafitnom olovkom, velikih kompozicija sa hiljadama minijaturnih figura. U negovim radovima primetan je uticaj pop arta-a i popularne kulture ali i jaka refleksija na umetničku i kulturnu tradiciju.

Radovi

Umjetnici