Emir Dragulj

Emir Dragulj

Emir Dragulj je jedan od najznačajnijih bosanskohercegovačkih grafičara. Rođen je 2. februara 1939. godine u Mravinjcu kod Goražda, preminuo je 2002 u Beogradu, gdje je i sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Gimnaziju je završio u Sarajevu, a potom studij slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu 1963. godine. Nakon redovnog studija slikarstva, specijalizirao je i grafiku u Briselu, na L’Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuelles „La Cambre“ 1966/67. Po okončanju studija nastavio je živjeti u Beogradu gdje je radio kao profesor na Fakultetu likovnih umjetnosti na Odsjeku za grafiku.

Za svoga života Emir Dragulj je pokazao izuzetno bogatu stvaralačku aktivnost, imao je oko 40 samostalnih izložbi i preko 100 kolektivnih i dobitnik je mnogobrojnih nagrada u zemlji i inozemstvu.

Radovi

Umjetnici