dzenki

Dženat Dreković

Dženat Dreković, rođen 1979. godine u Makedoniji, diplomirao je fotografiju na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu i završio World Press Photo Masterclass u Berlinu, te je trenutno na postdiplomskom studiju iz fotografije na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Radno iskustvo stekao je kao fotoreporter za dnevne novine i sedmične magazine i kao asistent na predmetima Medijska fotografija i primijenjena fotografija na Fakultetu za tehničke studije (FTS) Travnik i Kiseljak. Kao zvanični fotograf radio je na filmovima „Na putu“ i „Participacija“ u režiji Jasmile Žbanić. U specijalne skorašnje projekte ubraja se rad na ciklusima „Ljudi sa margina“ i „Symhedonia“ u saradnji sa Zavodom za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. Član je Udruženja likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti Bosne i Hercegovine (ULUPUBIH), te suosnivač i saradnik CFFM-a (Centar za fotografiju, film i multimediju Sarajevo). Izlagao je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u regionu i svijetu. Živi u Sarajevu i radi kao freelance fotograf.

Radovi

Umjetnici