Amela Hadžimelić

Amela Hadžimelic

Amela Hadžimejlić, akademski grafičar  i vizuelni umjetnik, rođena je 1969. u Ljubljani, Slovenija. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu je završila diplomske (1993) i postdiplomske studije (1998) grafike, u klasi akademika Dževada Hoze. Doktorirala je 2014. na Univerzitetu u Sarajevu i stekla titulu doktora umjetnosti – grafike  . Amela Hadžimejlić je do sada izlagala dvadeset i dvije samostalne izložbe u zemlji i inostranstvu.Njezina dosadašnja umjetnička istraživanja  i interesi, tokom dugogodišnje izlagačke aktivnosti, su veoma raznoliki, i podjednako se kretala  unutar tradicionalnog, multimedijalnog i konceptualnog izraza.Dobitnica je sedam nagrada za izražaje  u klasičnim  i savremenim medijima. Učestvovala je na više od 250 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu , internacionalnih, selektivnih  i  grafičkih  bijenala i trijenala. Predgovore kataloga i kritike za samostalne izložbe Amele Hadžimejlić pisali su i javno iznosili Meliha Husedžinović, dr.Sadudin Musabegović, dr.Ibrahim Krzović,dr. Rusmir Mahmutčehajić,dr. Sulejman Bosto, dr.Rešid Hafizović, Aleksandar Adamović, dr.Aida Abadžić-Hodžić, Ivana Jevđević-Udovičić, Anamarija Stibilj Šajn i Nermin Delić.Njeni radovi se nalaze u 19  umjetničkih kolekcija,muzeja i galerija  izvan BiH. Član je Udruženja likovnih umjetnika BiH od 1996. godine. Živi u Sarajevu i profesor je na Odsjeku grafike  Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Radovi

  • Pejzaž

    Akrilik na Platnu // 103.74cm x 100cm //2011

Umjetnici