Nina-Komel-_1986-Slavonski-Brod-

Nina Komel

Nina Komel je rođena  1986. god. u Slavonskom Brodu (HR). Na Akademiji likovnih umjetnosti u Banjaluci 2010. god. diplomirala je slikarstvo. Titulu master umjetnika novih likovnih medija stiče 2012. god. na Akademiji likovnih umjetnosti u Novom Sadu. Od 2013. god. stalni je član akvarelističke kolonije «Sava». Komel živi i radi na relaciji Brod-Novi Sad.

Radovi

Umjetnici