Centar Kulturnih Aktivnosti Charlama 

Skenderija

Sarajevo, BIH

cekacharlama@gmail.com

Radno Vrijeme

Ponedeljak – Subota : 10 – 18h