fikret libovac

Fikret Libovac

Fikret Libovac, rođen 1957 godine u Prijedoru, Bosna i Hercegovina. Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1984 godine. Na istoj akademiji završio i postdiplomske studije. Profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Član ULUBiH-a. Živi i radi u Sarajevu.

Radovi

Umjetnici