Meliha Teparić

Meliha Teparić

Meliha Teparić je bosanskohercegovačka umjetnica. Rođena je u Sarajevu, 1978. godine. Godine 2002. diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na Odsjeku slikarstvo, u klasi profesora Nusreta Pašića. Paralelno sa studijem, naobrazbu o slikarstvu sticala je tri godine kod čuvenog slikara Vladimira Vojnovića. Godine 2003. upisala je postdiplomski studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu (Odsjek slikarstvo, pododsjek kaligrafija). Godine 2007. magistrirala je na slikarstvu sa temom Islamska kaligrafija od tradicionalnog do savremenog (mentori: prof. Seid Hasanefendić, prof.dr. Ćazim Hadžimejlić i prof.dr. Ibrahim Krzović). Godine 2009. upisala je doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu, Filozofskom fakultetu, Odsjek povijest umjetnosti, sa tezom Umjetnost osmanskodobne kaligrafije na tlu Bosne i Hercegovine.

U toku postdiplomskog studija (2002 – 2004.) Meliha Teparić je bila angažirana na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, kao saradnik na nastavi, na predmetima “Kaligrafija“, “Konzervacija/restauracija“ i “Tehnologija slikarstva“.

Učestvovala je u izradi kaligrafskih radova za džamije u Visićima, Ključu i Banovićima. Između ostalog, aktivno je učestvovala u organiziranju simpozijuma “Fatih i Bosna“; asistirala je dr. Ćazimu Hadžimejliću u pripremi enciklopedijskog izdanja knjige “Umjetnost islamske kaligrafije“ (izdavač “Sedam“, 2009. Sarajevo).

Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine od 2007. godine. Učestvovala je na 27 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, 5 samostalnih izložbi; dobitnica je nekoliko internacionalnih nagrada na polju kaligrafske umjetnosti.

Radovi

Umjetnici